Cookies

14/08/2014 14:30:57

E-mailem:
Všeobecné informace o skupině Air Liquide.

Dovolujeme si Vás informovat, že na webových stránkách Air Liquide CZ, s.r.o. se používají soubory cookie. Pro více informací o účelu jejich použití klikněte právní upozornění / viz "Cookies". Zároveň Vám oznamujeme, že změnit nastavení pro soubory cookie je možné v prohlížeči, včetně vyloučení jejich použití. Vaše další používání webových stránek bez jakýchkoli změn v nastavení vašeho prohlížeče znamená, že souhlasíte s použitím cookies používaných na našich webových stránkách. SOUHLASÍM

Právní upozornění

L’AIR LIQUIDE („AIR LIQUIDE“ nebo „my“) poskytuje návštěvníkům a uživatelům těchto internetových stránek přístup na základě toho (a s důvěrou), že tito návštěvníci souhlasí s následujícími podmínkami. AIR LIQUIDE vám poskytuje nepřenositelnou a nevýlučnou licenci pro přístup, stahování a použití těchto internetových stránek pouze pro vaše interní použití. Můžeme kdykoliv, na základě našeho vlastního rozhodnutí, přidat, vymazat nebo změnit některé nebo všechny služby zahrnuté do internetových stránek nebo ukončit platnost této licence. Všechny materiály, včetně, ale bez omezení na, konfigurace, displeje, obrazovky a všechny zobrazované informace nebo zobrazené v souvislosti s nebo uvedené v AIR LIQUIDE na těchto internetových stránkách, jsou chráněny příslušnými zákony.

AIR LIQUIDE vlastní, vyhrazuje si a ponechává si všechna vlastnická práva, včetně autorských práv k těmto internetovým stránkám a materiálům v nich obsažených. Ochranné známky, obchodní známky, obchodní jména, loga a ostatní označení původu, včetně, ale bez omezení na jméno domény AIR LIQUIDE, zobrazené na těchto internetových stránkách jsou registrované a neregistrované obchodní značky patřící AIR LIQUIDE nebo třetí straně, která poskytla AIR LIQUIDE právo je použít na těchto internetových stránkách. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze chápat jako předání licence nebo práva tomu, kdo si stránky prohlíží, k použití jakékoliv obchodní značky použité na těchto internetových stránkách bez písemného svolení AIR LIQUIDE nebo příslušné třetí strany. AIR LIQUIDE a/nebo třetí strany, poskytující obsah stránek, zůstávají vlastníky informací na těchto internetových stránkách a uživatel nezískává vlastnická práva tím, že vytiskne nebo stáhne jakoukoliv informaci nebo využitím funkcí internetových stránek.

Pro vaše pohodlí AIR LIQUIDE poskytuje odkazy na jiné internetové stránky a na stránky AIR LIQUIDE mohou být poskytovány odkazy z jiných internetových stránek, které jsou AIR LIQUIDE známé nebo neznámé. AIR LIQUIDE neodpovídá za obsah jakýchkoliv internetových stránek, na které, nebo ze kterých, jsou poskytovány odkazy na tyto internetové stránky a tyto odkazy neznamenají, že AIR LIQUIDE sponzoruje, poskytuje licenci, ručí nebo je jinak spojena s těmito internetovými stránkami, produkty nebo službami tam popsanými, a že AIR LIQUIDE dala právo odkazovaným internetovým stránkám používat jakoukoliv obchodní značku, obchodní jméno, logo nebo jakýkoliv jiný, autorskými právy chráněný, materiál AIR LIQUIDE.

Informace o našem použití informací, které se vztahují k vám nebo vašemu používání našich internetových stránek, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Informace, uvedené na internetových stránkách, jsou určeny pouze k posouzení a nelze na ně spoléhat jako na jakoukoliv záruku pro jakéhokoliv návštěvníka stránek nebo jinou osobu. Ceny a informace o produktech se mohou kdykoliv změnit a nejsou uváděné jako úplné. Záruky na produkty jsou dávány pouze těm, kteří nakoupí naše produkty pomocí transakce na internetových stránkách. Tyto záruky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. V souvislosti s tím POUŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK JE MOŽNÉ JEN „TAK JAK JSOU“ A VEŠKERÉ RIZIKO NESE UŽIVATEL, KTERÉMU NEJSOU DÁVÁNY JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ UŽ VYSLOVENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ (ALE NE OMEZENÉ NA) JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO JINÝCH.

Podmínky použití se řídí právními předpisy Francie. Francouzské soudy jsou oprávněny řešit jakékoliv nároky vztahující se k použití těchto internetových stránek.

Právní informace
Internetové stránky jsou publikovány společností: AIR LIQUIDE, S.A., 75 quai d'Orsay 75321 Paris cedex 07
RCS: Paris B 552 096 281

Ředitel odpovědný za publikování: Dominique Maire, Direction de la Communication, 33 (1) 40 62 55 55

Hosting: AIR LIQUIDE S.A., Tour AREVA 1 place de la Coupole 92084 Paris La défense Tyto internetové stránky byly schváleny francouzským orgánem CNIL (oznámení č. 730391) vydané 09/05/2000, v souladu se zákony na ochranu osobních údajů a svobody šíření informací.

Prohlášení o ochraně údajů:

Důvěrnost a bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá. Zásadou AIR LIQUIDE je respektovat a chránit soukromí uživatelů našich internetových stránek. Nikdy záměrně nezpřístupníme informace o našich zákaznících třetím stranám, pokud k tomu předem nedostaneme od uživatele svolení.

Sběr údajů 

AIR LIQUIDE vyžaduje pouze specifické osobní údaje. V několika částech našich internetových stránek, včetně vyplnění objednávky nebo v nástrojích přímo přístupných pro podporu zákazníků, od vás vyžadujeme, abyste nám poskytli informace, které nám umožní vylepšit váš přístup k našim internetovým stránkám, poskytnout vám technickou podporu nebo vás následně kontaktovat po vaší návštěvě našich stránek. Pokud údaje nejsou nutné pro vyplnění objednávky, je plně na vašem zvážení, zda údaje poskytnete. Tím, že souhlasíte s podmínkami těchto internetových stránek, nám dáváte právo shromažďovat tyto údaje. Můžeme vás žádat o udání jména, adresy el. pošty, telefonního čísla, adresy, povolání, informací o vašich zákaznických preferencích, zákaznické číslo a další podobné osobní údaje, které jsou nutné pro vaši registraci pro naše služby a nabídky. Použití našich konferenčních služeb vyžaduje pro vaši identifikaci a další statistiky přenos vašeho příjmení, jména a adresy el. pošty v průběhu konference poskytovateli služeb v USA. V souladu s Francouzským zákonem 2004-801 z 6. srpna 2004 o ochraně osobních údajů, který upravuje zákon „Informatique et Liberté n° 78-17 of January 6th,1978“, můžete požadovat změnu osobních údajů kontaktováním poskytovatele internetových služeb.

V souladu s francouzským zákonem 2004-575 z 21. června 2004 poskytují uživatelům, kteří s tím souhlasí, internetové stránky upozornění na zaslanou zprávu el. pošty. Obsah těchto zpráv el. pošty umožní uživatelům lepší využití internetových stránek a upozorní je na novinky. Systém je založen na dvojím potvrzení, kdy je nutné potvrdit přijímání zpráv při první zprávě el. pošty a je poskytnut odkaz na odhlášení přijímání zpráv. Tento odkaz bude zahrnut do všech následujících zpráv.

Využití údajů

AIR LIQUIDE používá vaše osobní údaje k různým účelům. Údaje, které poskytnete, budou uchovávány jako důvěrné a budou použity na podporu vztahů AIR LIQUIDE a jejích poboček se zákazníky. AIR LIQUIDE může spojit informace získané z internetových stránek s údaji svých poboček nebo jiných třetích stran pro účely marketingu produktů a služeb. Můžeme použít vaše osobní údaje pro určení demografického rozložení našich zákazníků a pro distribuci statistik a všeobecných informací o trhu AIR LIQUIDE. Tyto demografické informace obsahují vždy agregované údaje a nikdy neidentifikují konkrétního uživatele. Navíc můžeme sdílet osobní údaje se svými pobočkami, abychom vám mohli efektivněji nabízet produkty a služby. Zveřejňujeme také agregované informace o našich zákaznících, abychom popsali naše služby a produkty stávajícím a budoucím partnerům, zadavatelům reklamy a jiným třetím stranám a pro jiné právně podložené účely, včetně plánování a implementace reklamních kampaní. Navíc AIR LIQUIDE a její pobočky mohou použít direct mailu, aby vám mohly nabídnout produkty. Kdykoliv můžete ukončit posílání marketingových materiálů od AIR LIQUIDE.

Zveřejňování údajů

AIR LIQUIDE nepředá vaše osobní údaje žádné další organizaci pro využití v marketingu bez vašeho svolení. Údaje o vás (jako jsou jméno, adresa a telefonní číslo) nebo o vaší objednávce a produktech, které jste zakoupili, nebudou nikdy předány nebo prodány další organizaci. Vaše údaje mohou být sdíleny s agenty nebo smluvními partnery AIR LIQUIDE a jejích poboček za účelem poskytování služeb pro AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE může také sdílet vaše údaje se svými pobočkami za účelem zlepšení vztahů mezi vámi a AIR LIQUIDE a jejími pobočkami. AIR LIQUIDE také stanovuje postupy, jak můžete, za určitých okolností, ukončit sdílení vašich údajů sesvými pobočkami. O tomto ukončení sdílení informací o vás, získaných prostřednictvím našich internetových stránek, budete informováni.

Internetový obchod a bezpečnost

AIR LIQUIDE zaručuje bezpečnost dat získaných prostřednictvím našich internetových stránek. Nabízíme v odvětví obvyklou bezpečnost pro váš prohlížeč pomocí Secured Socket Layer („SSL“). SSL server, který používáme, šifruje informace dříve, než je zašle k nám. Navíc na některých místech našich internetových stránek zdůrazňujeme specifické bezpečnostní informace zobrazením následujícího symbolu:

Bohužel žádný přenos dat po internetu nebo jakékoliv bezdrátové síti nemůže být zcela zaručeně bezpečný. Snažíme se zajistit bezpečnost vašich údajů tím, že implementujeme tato bezpečnostní opatření, ale nemůžeme zaručovat bezpečnost jakýchkoliv informací, které nám posíláte nebo dostáváte z našich online produktů a služeb. Činíte tak na vaše vlastní riziko. Pokud kdykoliv chcete něco zakoupit a nechcete poskytnout online údaje o vaší kreditní kartě, můžete poslat objednávku „na účet“ (za předpokladu, že jste předem požádali o úvěr a ten vám byl schválen AIR LIQUIDE). Vždy máte také možnost kontaktovat obchodního zástupce po telefonu. Jednoduše zvolte funkci „Kontaktujte nás“ a vyberte si správnou zemi a kontakt na AIR LIQUIDE.

Cookies

Na internetu se objevují nové technologie, které nám umožňují specifický přístup k jednotlivým zákazníkům. My v AIR LIQUIDE používáme moduly „cookie“, které nám umožní poskytovat vám vysoce kvalitní nakupování. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá do vašeho počítače, když navštívíte internetové stránky. Tyto cookies a jiné nástroje nám umožňují uchovávat a sledovat informace o vás. Kromě jiného nám tyto nástroje umožňují poznat kdo jste a přistupovat k informacím o vašem účtu, získat informace o návštěvnosti našich internetových stránek, umožňují nám cíleně oslovovat zadavatele reklamy a sledovat zákazníky a obchody, které se uskutečnily prostřednictvím internetových stránek, zjišťovat vzorce chování zákazníků a podle toho upravovat obsah, bannery, prodejní akce a reklamu pro vás. Nicméně buďte ujištěni, že zadavatelé reklamy, kteří nejsou spojeni s AIR LIQUIDE, nebudou mít nikdy přístup k informacím o vašem účtu. AIR LIQUIDE si nepřeje, a není to ani jejím zájmem, narušovat vaše soukromí při používání internetových stránek AIR LIQUIDE.

Internetové stránky třetích stran

Uvědomte si, prosím, že jiné internetové stránky, které jsou přístupné z našich internetových stránek, o vás mohou sbírat informace, pomocí kterých vás mohou identifikovat. Těchto praktik internetových stránek třetích stran, propojených na tyto internetové stránky, se toto prohlášení netýká. Odkazy, které vedou na internetové stránky třetích stran, jsou označeny uvozovkami „“.

Pouze vy jste odpovědni za utajení svých hesel nebo jakýchkoliv informací o vašem účtu. Buďte opatrní a odpovědní, kdykoliv jste připojeni. Pokud odkryjete vaše osobní údaje online a bude k nim veřejný přístup, může to způsobit, že začnete dostávat nevyžádané zprávy. Přestože se velmi snažíme chránit vaše osobní údaje, AIR LIQUIDE nemůže zajistit a zaručovat bezpečnost jakýchkoliv informací, které nám pošlete.Činíte tak na vlastní riziko.

Změny

AIR LIQUIDE si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit toto Prohlášení o ochraně údajů. Z tohoto důvodu byste si měli toto prohlášení přečíst pokaždé, když navštívíte internetové stránky AIR LIQUIDE. Všechny změny a doplňky k tomuto Prohlášení o ochraně údajů platí od chvíle, kdy jsou umístěny na internetové stránky.